Kaikki markkinoinnista – deltaoy.com

Tervetuloa tutustumaan monipuolisesti markkinoinnin maailmaan! Deltaoy.com -sivusto tarjoaa monipuolista tietoa markkinoinnista yleisellä tasolla sekä mielenkiintoista tietoa erilaisista alakategorioista, kuten esimerkiksi ajankohtaisesta internetmarkkinoinnista.

Markkinointi voidaan nähdä erittäin laajana käsitteenä, jonka perusteelliseen käsittelyyn vaaditaan laaja aineisto. Sivustomme tarjoaa kuitenkin tietoa kattavasti ja tiiviissä muodossa. Lukijan on helppo perehtyä erilaisiin itseään kiinnostaviin aihealueisiin selkeiden kategorioiden avulla. Artikkeleita ei ole välttämätöntä lukea järjestyksessä, sillä ne toimivat kronologisen järjestyksen lisäksi myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Sivuston tarkoitus on herättää lukija miettimään markkinointia erilaisista näkökulmista. Internetin yleistyminen sekä sen myötä syntyneet hakukoneet sekä sosiaalinen media ovat mullistaneet markkinoinnin lähes täysin. Esimerkiksi printtimainontaa on toteutettu perinteisesti hyvin asialliseen ja vakavaankin sävyyn. Nopeasti muokattavissa oleva maailma internetissä antaa markkinoijille tilaa irrotella.

Toisaalta katsojilta ja lukijoilta vaaditaan entistä kriittisempää suhtautumista mediaan eli medialukutaidon vaatimukset ovat nousseet käsi kädessä monipuolistuvan markkinoinnin kanssa. Markkinoinnin ymmärtäminen laajempana kokonaisuutena antaa hyvät avaimet myös tavalliselle ihmiselle ymmärtää ja suhtautua eri medioissa pursuaviin mainoksiin järkevällä tavalla.

Markkinointiin kuuluu monenlaista mainontaa

Markkinointi on yläkäsite, joka sisältää monipuolisia keinoja tukea positiivista mielikuvaa tai laajentaa tunnettuutta. Markkinointia on oikeastaan kaikki, mitä yritys tai julkisuuden henkilö tekee. Esimerkiksi asiakaskohtaaminen yrityksessä on markkinointia siinä, missä lehtimainontakin. Se, miten yritys kohtaa asiakkaansa, antaa erittäin vahvan mielikuvan yrityksestä. Hyvin hoidetut asiakaskohtaamiset vahvistavat yrityksen myönteistä imagoa. Sama pätee esimerkiksi poliitikkoon: se, miten hän kohtaa kannattajiaan, antaa vahvaa viestiä hänen persoonastaan.
Markkinointia on tietenkin myös perinteisemmin tunnetut keinot, kuten lehti- ja aikakausimainonta, TV-mainonta, radiomainonta, ulkomainonta ja esitteet sekä käyntikortit. Nykyisin monelle yritykselle tärkeä markkinointikanava on myös Internet. Internetissä voidaan mainostaa sosiaalisessa mediassa ostamalla yritykselle näkyvyyttä. Sosiaalinen media on kuitenkin tarjonnut upean mahdollisuuden myös ilmaiseen mainokseen. Viraalimarkkinointi leviää ”suusta suuhun” -menetelmän tavoin ja sosiaalinen media on nopeuttanut prosessia huippunopeuteen. Jos yrityksen julkaisu saa paljon tykkäämisiä ja jakoja sosiaalisessa mediassa, sen näkyvyysluvut kasvavat yhdessä yössä huikeisiin lukemiin. Maksetuilla mainoksilla on vaikeata yltää samanlaisiin kattaviin lukuihin.

Internet on siis mullistanut elämämme monissa asioissa. Myös yritysten viestintä on muuttunut Internetmainonnan myötä radikaalisti. Monet pienet yritykset ovat yritys- ja henkilöbrändien välimaastossa, sillä sosiaalisessa mediassa moni yrittäjä on vahvasti mukana omalla persoonallaan. Mielenkiintoisten tuotteiden ja palvelujen lisäksi tarinat myyvät hyvin. Internet tarjoaa rajattomat mahdollisuuden markkinointiin tarinoiden ja persoonien avulla. Kaikki tämä on osa markkinointia, joten monipuoliseen aiheeseen on syytä paneutua tarkemmin.