Hyvä markkinointi on puolet yrityksen myynnistä

Markkinointi on tärkeä väline yrityksen imagon muodostamisessa ja myynnin edistämisessä – yksinkertaisesti se pitää koko liiketoimintaa elossa. Kuitenkin markkinoinnin ei välttämättä tarvitse olla mitään räiskyvää ja ainutlaatuista, vaan yrityksen tuottamien tuotteiden laatu määrää loppupeleissä liiketoiminnan tulevaisuuden. Tänä päivänä markkinointiin ei myöskään tarvitse käyttää tuhottomasti varoja, vaan sosiaalinen media ja internet ovat tarjonneet uusia kustannustehokkaita tapoja löytää kohdeyleisö ja levittää tietoa yrityksestä.

Markkinoinnin perustana on aina yrityksen strategia

Maailmassa ei ole vain yhtä markkinointistrategiaa, sillä jokainen yritys on omalaatuinen. Hyvän markkinointistrategian suunnitteleminen alkaakin tutustumisella yrityksen tavoitteisiin, strategiaan ja liiketoimintaan. Tällöin myös asiakkaat tulee ottaa huomioon, sillä heidän antamansa palaute kertoo parhaiten sen, mikä yritystoiminnassa on oikeasti tärkeää.

Strategiaa suunnitellessa voi joutua vastaamaan useisiin vaikeisiinkin kysymyksiin, kuten miksi asiakkaat ostaisivat juuri tästä yrityksestä eivätkä kilpailijalta? Minkälainen asiakaspalvelu yrityksellä on? Ja minkälainen on sen brändin tilanne nyt ja tulevaisuudessa? Moniin kysymyksiin löytyy vastaukset myös markkinointitutkimusten kautta. Lisäksi myynti kertoo paljon markkinoinnin tehosta.

Kotisivut ovat askel digitaaliseen markkinointiin

Myyntikanavat ovat siirtymässä kasvavissa määrin internettiin, joten yrityksellä pitää olla vähintään kotisivut. Samalla kotisivut voivat toimia myös myyntikanavana, jonka kautta asiakkaat voivat rauhassa tutustua tuotteisiin ja jopa ostaa niitä. Tällöin yritystoimintaa voi keskittää sen muihin osa-alueisiin, kuten varastojen ylläpitoon, postittamiseen ja asiakaspalveluun.
Myyntikanavien lisäksi internet on täynnä erilaisia maksullisia markkinointivälineitä. Suurin ja tunnetuin niistä on Google Adwords, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden nostaa omaa sijoitustaan Google-hakutuloksissa ja samalla saada mainostilaa sivustojen reunoilla.

Monet yritykset luottavat kuitenkin vanhoihin markkinointikeinoihin, jossa asiakas kohdataan kasvotusten esimerkiksi alan messuilla tai muissa tapahtumissa. Tällöin yrityksen nimen levittämisen tukena voi käyttää erilaisia mainostuotteita, kuten kyniä, hattuja, kasseja tai mukeja. Tunnettu suomalainen mainostuotteiden tuottaja on Axonprofil.

Paras markkinoija on tyytyväinen asiakas

Kaiken internet-markkinoinnin ja messujen ohella ei koskaan tulisi unohtaa asiakastyytyväisyyden tärkeyttä. Tyytyväinen asiakas levittää tietoa eteenpäin ja samalla itsekin suosii aina yrityksen tuotteita, jopa vuosien ajan. Asiakkaiden lojaalisuus perustuu pelkästään positiiviseen asiakaskokemukseen – asiakas saa enemmän mitä odotti.