Sosiaalinen media on mullistanut mielipidevaikuttajien kehityksen

Aikaisemmin viraalimarkkinointi oli hidasta ja siihen oli vaikea puuttua. Käytännössä huono sana yrityksen palveluista tai tuotteista kantoi aina kauemmas, kuin hyvä sana. Vanha sanonta piti tässä asiassa paikkansa ainakin Suomessa. Me emme kehu itseämme koskaan ja toisiakin äärimmäisen harvoin. Näin ollen suusta suuhun kulkeva viraalimarkkinointi oli hidasta ja hyvää sanaa oli vaikea saada liikkumaan tehokkaasti.

Facebook ja Twitter tarjosivat esimakua

Sosiaalinen media on kuitenkin mullistanut viraalimarkkinoinnin täysin. Vuosi 2007 oli Facebookin ja Twitterin läpimurron aikaa ympäri maailman. Ihmisten kiinnostus sosiaalista mediaa kohtaan kasvoi ja ihmiset liittyivät osaksi palveluita kiihtyvällä tahdilla.

Aluksi markkinoijat eivät tietenkään olleet mukana kehityksen kärkipäässä: sosiaalisen median luomien mahdollisuuksien arvoa ei aluksi ymmärretty. Julkisuuden henkilöt pystyivät alkuaikoina keräämään itselleen helposti suuren joukon seuraajia, mutta näitä seuraajia ei osattu vielä hyödyntää. Käyttäjät ovat tuottaneet palveluihin alusta lähtien sisältöjä, joissa vinkataan hyvistä tuotteista tai palveluista. Sisällöt olivat kuitenkin alussa orgaanisia eli vapaaehtoisesti tuotettuja.

Instagram räjäyttää markkinointimaailman

Vasta Instagramin läpimurron myötä sosiaalisen median markkina-arvo ymmärrettiin todella. Vuoden 2010 jälkeen sosiaalisen median vaikuttajien merkitys on kasvanut merkittävästi. Vaikuttajien kokemukset ja kommentit ovat osaltaan korvanneet ennen tärkeät tuttavien suositukset. Aikaisemminhan ystävien, sukulaisten ja tuttavien suositukset olivat usein merkittävässä roolissa ostopäätöksen tekemisessä.

Nykyisin merkittävä osa nuorista ja aikuisista hankkii tietoa tuotteista ja palveluista Internetin kautta. Sosiaalisen median palvelut (erityisesti Instagram, Facebook ja Twitter) ovat muuttaneet suosittelukulttuuria. Sosiaalisten medioiden välityksellä voidaan etsiä tietoa tietyistä tuotteista, mutta uutisvirran kautta käyttäjät saattavat nähdä suosituksia itselleen täysin uusistakin tuotteista. Tällöin ostopäätös voi syntyä pelkästään vaikuttajien sanojen ja kuvien perusteella, ei niinkään oman tarpeen tai tuotevertailun perusteella.

Vaikuttajia esiintyy sosiaalisen median palveluiden lisäksi erityisesti blogeissa, jotka tosin ovat pääsääntöisesti aktiivisia myös sosiaalisessa mediassa. Blogeissa vaikuttajat pystyvät tarjoamaan laajempaa tietoa ja informaatiota, josta hyötyvät niin lukijat/seuraajat kuin tuotetta markkinoiva yrityskin. Blogien sisältöä on helppo jakaa kuvien avulla myös Instagramissa ja Facebookissa, jolloin saadaan liikennettä blogiin helposti sneakpeak-tekniikan avulla.