Yrityksen markkinoinnin kulmakivet

Riippumatta yrityskuvasta, jokaisen firman on tarkoitus erottua jollain tavalla kilpailijoistaan edukseen. Mitä tiiviimmän kilpailun markkinoille yritys saapuu kilpailemaan, sen suurempi arvo on sen markkinoinnilla. Markkinoinnin tulee osua yrityksen kohderyhmän juuri oikeaan kohtaan, sen tulee tuoda asiakkaille jotain uutta, jotain positiivista, jotain erilaista ja muista erottuvaa tukeakseen ostopäätöstä. Oli sitten kyseessä uusi vessapaperimerkki tai huipputeknologian laite, markkinoinnin arvo on nykyisin jokaiselle yritykselle yhtä merkittävä.

Kuinka erottua kilpailijoista parhaiten?

Markkinointi on muuttunut ratkaisevasti sosiaalisen median ja tietoliikenneyhteyksien myötä. Mainos paikallislehden etusivulla kerran kuussa ei enää riitä, tarvitaan uudenlaista lähestymistapaa asiakkaisiin ja jatkuvaa valppautta. Eri kanavia on ylläpidettävä sillä markkinointikanava ei toimi enää vain yhteen suuntaan yritykseltä asiakkaalle. Nyt halutaan tavallisten ihmisten tarinoita tueksi markkinoinnille mutta myös yritykseltä odotetaan omaa tarinaa, sitä että omistaja ja työntekijät ovat valmiita astumaan johtoportailta alas asiakkaiden joukkoon.

Somessa olemien ei riitä

Somessa ei olla vaan siellä toimitaan, yrityksen on tarkkailtava kaikkia kanaviaan ja reagoitava nopeasti niin positiiviseen kuin negatiiviseen palautteeseen. Moni yritys onkin katsonut parhaaksi ulkoistaa somen hoitamisen siihen erikoistuneille ammattilaisille, sillä yksikin virhe tai huomaamatta jäänyt viesti voi maksaa lukuisia asiakkaita. Somen myötä hierarkkinen käsitys johtajista on madaltanut. Yrityksen pomo voi kommentoida omalla nimellään asioita kuten kuka tahansa asiakaskin. Kaikenlainen tiimihenkisyys tuo yrityksen toimijat lähemmäs asiakkaita.

Erilaisissa tapahtumissa kuten urheilukilpailuissa, messuilla ja kotipaikan kaupunkitapahtumissa näkyminen on positiivista. Yrityksen toiminnasta jää asiakkaille positiivinen mieli, jos tapahtuman yhteydessä jaetaan laadukkaita ja yrityksen imagoon sopivia firman lahjoja. Axonprofil on erikoistunut yrityslahjojen suunnitteluun ja toteuttamiseen, erilaisia tuotteita on tarjolla laidasta laitaan.

Hyvin toteutettu markkinointi on tärkeä osa yrityksen menestystarinaa. Se koostuu monista eri osa-alueista, jotka tulee suunnitella pitkän ajan ajanjaksolle harkiten, ostavien asiakkaiden lisäksi markkinoinnin ja muistamisen piiriin kuuluvat myös yhteistyökumppanit. Suhteiden vaaliminen joka suuntaan antaa yrityksestä positiivisia kaikuja, jotka leviävät eri kanavien kautta uusille asiakkaille. Pienikin viesti on tärkeä aikakaudella, jolloin yrityksetkin ovat jatkuvan tarkastelun alla.